hírek

Sikerrel zárta 10 éves jubileumi konferenciáját a Területfejlesztési Szabadegyetem!

- 2015. október 14., szerda 14:15

Ünnepelt a Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézete, 10 éves évfordulójához érkezett a Területfejlesztési Szabadegyetem. A jubileum alkalmából a Magyar Regionális Tudományi Társasággal közösen ünnepi tudományos konferenciát szerveztünk „Otthon a Kárpát-medencében” címmel, amelyet a Hotel Pannóniában tartottunk 2015. október 8-án és 9-én.

A konferencián közel 100 fő vett részt, köszönthettük a hazai és Kárpát-medencei regionális tudomány képviselőit, számos egykori szabadegyetemi előadót és támogatót. A rendezvény során megerősítést kaptunk arról, hogy a soproni kezdeményezés, és az azt életben tartó csapat szakmai műhellyé nőtte ki magát.

A Területfejlesztési Szabadegyetem a Magyar Regionális Tudományi Társaság egyik kiemelt rendezvénysorozata. Célunk, hogy továbbra is sikeres szemesztereket zárjunk, érdekes témákra neves előadókat tudjunk meghívni, és a soproni egyetemi hallgatóság illetve a területfejlesztés, gazdaságfejlesztés, regionális politika iránt érdeklődők számára egy szakmai fórumot nyújthassunk.

A konferenciát prof. dr. Rechnitzer János, az MRTT elnöke, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, valamint dr. Fábián Attila, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja nyitotta meg.

A konferencia keretében mély fájdalommal emlékeztünk meg prof. dr. Horváth Gyuláról, az MRTT alapító elnökéről, a magyar regionális tudomány műhelyteremtő tudósáról. Professzor úr a Területfejlesztési Szabadegyetemet annak alapítása óta támogatta, több ízben is köszönthettük őt Sopronban.

A konferencia keretében két plenáris előadás hangzott el. Andreas Faludi professzor (TU Delft, TU Wien) és prof. dr. Rechnitzer János bemutatták, hogy a térség országainak uniós csatlakozása óta, tehát az elmúlt közel tíz évben milyen főbb, a területi fejlődést előnyösen, avagy hátrányosan befolyásoló folyamatok zajlottak a Kárpát-medencében. Áttekintést kaptunk a regionális politika aktuális irányairól, mind európai, mind kárpát-medencei kontextusban.

A plenáris előadásokat követő panelbeszélgetések is nagy érdeklődésre tettek szert, érdekes viták, párbeszédek alakultak ki az egyes témák mentén. A legnagyobb várakozás a „Migráció a Kárpát-medencében” elnevezésű modult övezte. A panelbeszélgetések résztvevői valamennyi Kárpát-medencei magyarlakta régió helyzetéről képet adtak, felhívták a figyelmet azokra a tendenciákra, melyek határon túli magyarság jövőjét veszélyeztetik, mint például a kettős identitás kérdésére. Átfogó képet kaptunk a Kárpát-medencében jellemző gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségekről, a határokon átnyúló együttműködések aktivitásáról és a helyi és regionális gazdaságfejlesztés eredményeiről.

A konferencia hivatalos programja után szakmai tanulmányutat tettünk a közeli Schneeberg térségbe, Marias Landba.

A konferencián elhangzott előadásokhoz, panelbeszélgetésekhez kapcsolódó ppt-k, illetve a konferenciáról készült fényképek a tfsze.ktk.nyme.hu oldalon hamarosan elérhetők lesznek.

A konferencia megvalósítását a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0010 sz. projekt és a NEA-KK-15-SZ-1302 sz. projekt támogatta.

Linkek:

Kapcsolódó hírek:
10 éves a Területfejlesztési Szabadegyetem! - 06-10-15 15:39