hírek

Orvosi migráció, népegészségügyi egyenlőtlenségek – érdekfeszítő előadások a Területfejlesztési Szabadegyetemen

- 2015. május 7., csütörtök 13:46

Területfejlesztési Szabadegyetem XIX. szemeszter, 4. alkalom

2015. május 5. (szerda) 17.00 óra, KTK AULA

A félév utolsó szabadegyetemi előadásán az egészségügy, az aktuális szakpolitika, a lakosság valamint a média érdeklődésének is fókuszában álló témákat jártuk körül: nevezetesen a népegészségügy helyzetét, az egészségügyi ellátásban jelentkező területi differenciákat, és az orvosok, ápolók körében jellemző migrációs folyamatokat.
Előadóink elsősorban „földrajzos” szemszögből járták körbe a kérdéskört. Uzolli Annamária, a Magyar Tudományos Akadémia kutatója elsősorban a népegészségügy helyzetét vázolta fel. Felhívta figyelmünket arra, hogy milyen nagy különbségek mutatkoznak területi szinten az egészségügyi mutatókat tekintve. Előadásában rámutatott arra, hogy milyen szoros összefüggés van a gazdasági válság okozta negatív hatások, vagyis többek között a munkanélküliség, a jövedelmek csökkenése és az egészségügyi mutatók (hosszabb távon is jelentkező) romlása között.
Pál Viktor, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa az orvos és más egészségügyi szakemberek, ápolók migrációját, illetve annak földrajzi vetületét elemezte. Megtudhattuk, hogy az orvosok migrációja – köszönhető képzettségük jellegének – globálisan megfigyelhető jelenség, és nem csupán hazánkban ölt jelentős mértéket. Az egészségügyi szakemberek elvándorlásénak mértéke az utóbbi évtizedben vált ijesztővé, amely már kezdi veszélybe sodorni az ellátás minőségét, különösen a leszakadó peremterületeken. A szakpolitika számos eszközzel próbálja fékezni a jelenséget, azonban a migránsok motivációja ez idáig nem teljesen ismert. Valószínűsíthető, hogy – bár a béremelés szükségessége vitathatatlan – a migrációs szándék hajtóerői között a bérkülönbség nem az egyedüli és legfontosabb. Azonban azt is látnunk kell, hogy vannak pozitív hozadékai is a migrációnak: amennyiben visszafelé is megtörténik a szakember-áramlás, akkor az hozzájárulhat az ellátás minőségének javulásához, ami örvendetes, csak nagyon kérdőjeles, hogy vajon az emigráltak hány százaléka tér később haza. Az előadás végén Pál Viktor a területfejlesztők figyelmét felhívta arra, hogy a lokális szereplők sokat tehetnek azért, hogy helyben tartsák az orvosokat, azonban erre nagyon kevés hangsúlyt fektetnek a települési egészségügyi stratégiai dokumentumokban. Talán az önkormányzatok még nem ismerték fel szerepüket.
Előadóinknak ez úton is köszönjük az igen érdekes előadásokat! Szabadegyetemi Hallgatóságunknak sikeres vizsgaidőszakot és kellemes nyári pihenést kívánunk! Ősztől jubileumi szemeszterrel várjuk vissza Önöket!

Linkek:

Kapcsolódó hírek: