hírek

Területfejlesztési Szabadegyetem: Gazdagító bizalom – anómiás társadalmak

- 2015. szeptember 25., péntek 11:31

Területfejlesztési Szabadegyetem XX. szemeszter, 1. alkalom

2015. szeptember 29., 17.00 óra, KTK AULA

Köztes-európai sajátosságok, dilemmák

A kelet-közép-európai tér – Zwischen-Europa – múltja révén mind Nyugat-, mind Kelet-Európától elkülönülő szerkezeti és mentális különbözőségeket mutat. Vizsgálnunk kell azt, hogy melyek azok a tudati-mentális sajátosságok, gyakran deformációk, kiegyensúlyozatlanságok, identitás-zavarok, amelyek térségünk Nyugat felé is, Kelet felé is tekintő „Janus-arcúsága” okán, és a periférikus – jobb időkben félperiférikus – gazdasági–civilizációs fejlődés okán kialakultak, és mindmáig rögzültek.

Tipikus szimptómák térségünkben az anómiás, bizalomhiányos társadalmak, a megkésett problematikus nemzetállami fejlődés, a kisállamok Bibó István által megfogalmazott nyomorúságai, az elitek kontraszelektív kiválasztódása. Mindezek negatívan befolyásolják a térség társadalmi élet-minőségét, és gazdasági előmenetelét is.

Kelet-Közép-Európa egymással szemben, annyi konfliktussal, a másik közösségnek okozott történelmi tragédiákkal terhelt népei – a hasonló társadalmi-gazdasági helyzet okán is – tulajdonképpen rokonok, ám rossz, veszekedő rokonok. A közös sors tudatosítása fontos értelmiségi feladat lenne, meghaladni végre a „kelet-európai kisállami nyomorúságot” (Bibó).

E heterogén és a múltban is inkább széttartó, dezintegrálódó tér mélyebb és méltányosabb együttműködése, integrációja alapvető feltétele lehetne a sikeresebb felzárkózáshoz az európai centrumokhoz. Ehhez elengedhetetlen a szomszédsági társadalmak ismerete, egymás „megtanulása”, a másik teljesítményének ismerete és értékelése, és az empátia.

Mulasztásos állapotban vagyunk, a köztes-európai integráció szellemi előkészítését tekintve is, pedig együtt többek lehetnénk, többet is érnénk!

Előadók:

  • Dr. Borbély József, óraadó, ny. egyetem adjunktus, NYME Közgazdaságtudományi Kar
  • Prof. Dr. Gerő András, az MTA doktora, egyetemi tanár, CEU, igazgató, Habsburg Történeti Intézet

 

 

Linkek:

Kapcsolódó hírek: