hírek

Területfejlesztési Szabadegyetem: Kreatív gazdaság – regionális kreativitás

- 2014. november 26., szerda 11:36

Szeretettel várunk mindenkit a Területfejlesztési Szabadegyetem XVIII. szemeszterének záró előadására 2014. december 2-án, 17.00 órakor.

A tudásalapú gazdaság területi vizsgálataiban egyre nagyobb jelentőséget kap az a kérdés, hogy a munkaerő képzettségi szintje, avagy a foglalkozások jellege eredményezi-e a régiók ki-emelkedését vagy lemaradását. Olyan világban élünk, ahol a tudás, a tehetség és a kreativitás a fejlődés egyik mozgatórugója, nem véletlen tehát, hogy a kutatók, szakértők és vállalati szak-emberek újabban mélyrehatóbban foglalkoznak a témakörrel. A rendezvény keretében bemutatjuk a regionális kreativitás néhány elméleti megközelítését, ismertetjük a kreatív gazdaság jelentőségét, a kreativitás területi kutatásának fontosságát. Első előadónk segítségével elemezzük a kreatív munka, a kreatív foglalkozások és a kreatív osztály fogalmát, valamint a regionális innovációs rendszerek tudásbázisával kapcsolatos összefüggéseit. A kreatív gazdaság helyzetét konkrét példákon és gyakorlatokon keresztül tesszük szemléletesebbé. A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány projektkoordinátora bemutatja a CREATIVE AT-HU projektet, amely az osztrák-magyar határtérségben a kreatív gazdaság vállalkozásait, szereplőit támogatja határon átnyúló, értéklánc alapú együttműködés kialakítása és fejlesztése által. Végül a SIGN Kreatív Ügynökség Kft. ügyvezetője tevékenységeiken keresztül mutatja be, hogy milyen hozzáadott értéket, új üzleti lehetőséget jelentenek a kreatív szolgáltatások.

Előadók:

  • Lengyel Balázs tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet;
  • Borbély Sándor projektkoordinátor, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány;
  • Rokob Csaba ügyvezető, SIGN Kreatív Ügynökség Kft.


 

Linkek:

Kapcsolódó hírek: