Területfejlesztési Szabadegyetem

Területfejlesztési Szabadegyetem


Ma már Magyarországon is nyilvánvaló, hogy fejlettségi, életszínvonal-, életminőségbeli különbségek vannak az egyes vidékek, régiók között. A területfejlesztés és annak részterületei – a regionális, a vidék- és a településpolitika – célja, hogy mérséklődjenek a területi különbségek, illetve úgy növekedjen az egyes térségek fejlettsége és teljesítőképessége, hogy ez ne akadályozza más régiók kívánatos felemelkedését. A hagyományos, egy központból vezérelt területfejlesztési politika hatóköre egyre szűkül, a régiók fejlődésében új, korábban nem érzékelt tényezők jelentek meg Európa szerte. Ezek térnyeréséhez korszerű célokra, eszközökre és intézményekre van szükség. A posztindusztriális korszakban a regionális fejlődés decentralizált alapokon nyugszik. Magyarország versenyképessége növelésének egyik előfeltétele, hogy a régióknak önálló fejlesztéspolitikájuk legyen, megvalósításukhoz pedig eszközökkel és kompetenciákkal rendelkezzenek. A területfejlesztés, illetve a regionális tudomány és társtudományai időszerű és izgalmas témaköreiből válogat a soproni Területfejlesztési Szabadegyetem, amelyet a Magyar Regionális Tudományi Társaság Nyugat-dunántúli Tagozata keretében működő Soproni Regionális Tudományi Műhely hívott életre. E szakmai fórum szándéka az, hogy segítse a területfejlesztés iránt elkötelezett szakemberek és érdeklődők közös gondolkodását, támogassa a térség felsőoktatásában résztvevő hallgatók képzését, tágítsa látókörüket, fejlessze a regionális gondolkodást, a térségi identitást és cselekvőképességet.

Ajánlom figyelmükbe a regionális tudomány és a területfejlesztés gyakorlati szakembereinek e fontos közös kezdeményezését.